ژئوشیمی زیست محیطی و زهکشی پساب اسیدی

مدیریت کیفی آب زهکشی شده از معدن و تطبیق آن با استانداردهای زیست محیطی، یکی از چالش‌های بحرانی عملیات معدنکاری است که معمولا پیامدهای مالی و اجتماعی گوناگونی را نیز در پی دارد. به ویژه زهکشی آب‌های اسیدی که با مقادیر بالایی از فلزات سنگین همراه بوده و هزینه‌های اصلاح و بهسازی به مراتب بالاتری دارند. اهمیت تاثیرات و هزینه‌های زیست محیطی تا جایی بوده که فرآیندهای ایمن‌تر، همچون لیچینگ غیر اسیدی در حال تحقیق و توسعه می‌باشد.
پیش بینی دقیق تاثیرات لیچینگ بر محیط زیست، طراحی کاربردی و اجرای اقدامات کنترلی موثر، در اجرای پروژه‌های لیچینگ الزامی بوده و این فرآیند باید در صدور مجوز معادن جدید، بهینه‌سازی وضعیت معادن موجود و حتی فرآیندهای بستن و بازسازی معادن، در نظر گرفته شود. شرکت مهندسان مشاور همپا دانش شیدوش، بر پایه دانش، مهارت و مطالعه میدانی ویژگی‌های زیست محیطی، آماده ارائه رهیافتی عملی برای حذف یا کاهش تاثیرات منفی، به ویژه در خصوص زهکشی پساب اسیدی (ARD)، بر اساس شرایط محیطی و زمین‌شناسی می‌باشد. به گونه‌ای که با ترکیب دانش زمین‌شناسی، ژئوتکنیک و ژئوشیمی نحوه زهکشی اصلاح شده و در نتیجه ضمن کاهش پتانسیل تاثیرات زیست محیطی، از هزینه‌های مهندسی عملیات نیز کاسته می‌شود.
زهکشی پساب اسیدی می‌تواند تاثیرات مخربی نیز بر شرایط آب و هوایی داشته باشد. کنترل این تاثیرات علاوه بر این که یک الزام زیست محیطی است، یک مسئولیت اجتماعی نیز به حساب می‌آید. تجربه ما، کنترل مداوم وضعیت منابع آب، گیاهان و موارد مشابه را بر اساس مطالعات ژئوشیمی، گوشزد می‌کند. همچنین نحوه گسترش و نفوذ آلاینده‌ها که با توجه به شرایط ساختاری زمین قابل بررسی و کنترل می‌باشد.

سرفصل خدمات ژئوشیمی زیست محیطی و زهکشی پساب اسیدی

  • مطالعه و تعیین خصوصیات باطله‌ها
  • ارزیابی پتانسیل زهکشی پساب اسیدی
  • ارزیابی میدانی و مانیتورینگ
  • نصب ابزاردقیق برای مانیتورینگ پیوسته آب و گاز منفذی بر روی سد باطله و دپوی باطله‌های معدن
  • مدلسازی کیفیت آب برای برنامه‌ریزی مدیریت باطله‌ها و ارزیابی تاثیرات آن‌ها
  • ارزیابی میزان گسترش و انتشار آلاینده‌ها در محیط
  • طراحی برنامه جامع مدیریت باطله‌ها
  • طراحی و ارزیابی روند تصفیه آب
  • مطالعات ژئوشیمی بر روی باطله‌ها و المان‌های زیست محیطی
  • برگزاری دوره‌های تخصصی آموزش محیط زیست و زهکشی پساب اسیدی