ژئوتکنیک، مانیتورینگ و ابزاردقیق

چالش‌های ژئوتکنیکی از جمله مخاطرات زمین‌شناسی، وضعیت آب‌های زیرزمینی، لرزه خیزی و غیره، معمولا شرایط اجرایی فرآیندهای عملیاتی پروژه را تحت تاثیر قرار می‌دهند. همچنین نصب و راه اندازی تجهیزات خاص همچون ایجاد زیرساخت نصب آسیاها و سنگ شکن‌ها، مطالعه و کنترل نشست برای سازه‌های مختلف و ارزیابی پایداری و ظرفیت باربری خاک، بخش دیگری از محدوده مطالعات ژئوتکنیکی می‌باشند.
مبنای طراحی و مطالعه در این حوزه، داده‌های میدانی مستندی است که از طریق آزمون‌های آزمایشگاهی و میدانی و یا نصب ابزار دقیق و مانیتورینگ به دست می‌آیند. مهندسی فنی، طراحی و انتخاب ابزار مناسب همراه با تفسیر دقیق و کاربردی، مهارت تخصصی ارزشمندی است که اجرای موفق پروژه را تضمین می‌کند. شرکت مهندسان مشاور همپا دانش شیدوش با بهره‌گیری از متخصصان باتجربه داخلی و بین‌المللی و سابقه عملیاتی موفق در پروژه‌های معدنی و عمرانی، آماده ارائه خدمات مهندسی کیفی در سطح استانداردهای بین‌المللی می‌باشد. این خدمات شامل مطالعه، طراحی و اجرای مهندسی ژئوتکنیک و نیز ابزاربندی در خصوص پروژه‌های گوناگون از جمله ساختمان‌ها، گودبرداری و نیلینگ، جاده، خطوط لوله، پل، فونداسیون کارخانه‌ها، تونل‌ها، فضاهای زیرزمینی و فعالیت‌های معدنی می‌باشد.
امکانات مناسب و به روز آزمایشگاهی در کنار دانش فنی و مهارت‌های عملیاتی امکان ارائه خدمات مهندسی ارزشمندی در زمینه‌های مکانیک سنگ، دینامیک سنگ، ژئوتکنیک و ژئومکانیک را فراهم آورده است. همچنین توان علمی و عملی ما، زمینه مناسبی برای تفسیر دقیق نتایج حاصل از ابزار دقیق و تحلیل‌های مهندسی کارآمد می‌باشد که می‌تواند ریسک، ایمنی و هزینه‌های عملیاتی پروژه را به شدت کاهش دهد.

سرفصل خدمات ژئوتکنیک، مانیتورینگ و ابزار دقیق

 • مطالعات جامع ژئوتکنیکی
 • طراحی فونداسیون
 • طراحی و اجرای سیستم‌های نگهداری
 • طراحی ژئوتکنیکی و پایداری دپوی مواد
 • طراحی و مطالعه حفارهای سطحی و زیرزمینی
 • کنترل فرسایش
 • ارزیابی مخاطرات زمین‌شناسی
 • آنالیز پایداری (استاتیکی و دینامیکی)
 • طراحی حفاری و نگهداری تونل و فضاهای زیرزمینی
 • مانیتورینگ و ابزار دقیق
 • طراحی و اجرای آزمون‌های آزمایشگاهی و برجا