مهندسی هیپ لیچینگ

استفاده بهینه از منابع و افزایش بهره‌وری، توسعه فرآیندهای مبتنی بر ارزش افزوده، از جمله هیپ لیچینگ، را گوشزد می‌نماید. بر این اساس مطالعات گسترده‌ای در شرکت مهندسان مشاور همپا دانش شیدوش انجام شده و تیم تخصصی مهندسی هیپ لیچینگ تشکیل شده است. رویکرد ما به مهندسی هیپ لیچینگ در گام نخست، تعریف معیارهای پروژه بوده و سپس با تمرکز بر یافتن راه حل‌های کارآمد، به توسعه مفهومی طرح پرداخته و در نهایت، نقشه‌های مهندسی طراحی تفصیلی، مشخصات اجرایی و برنامه‌های تضمین کیفیت منطبق بر معیارهای پروژه تهیه و تدوین می‌شوند. به طور کلی، معیارهای پروژه عبارتند از:

 • معیارهای نظارتی از جمله الزامات قانونی و اخلاقی برای حفاظت از منابع زیست محیطی شامل آب‌های سطحی، آب‌های زیرزمینی، کیفیت هوا، گیاهان، جانوران و خاک
 • معیارهای سازمانی از جمله مدیریت ریسک، بهداشت، ایمنی، محیط زیست و معیارهای اجتماعی، محدودیت زمانی برنامه عملیاتی و محدودیت‌های جریان نقدینگی
 • معیارهای طراحی مهندسی برای طراحی مفهومی جزئیات عملیاتی بر اساس تجارب گذشته و ترکیب اجرایی معیارهای نظارتی و سازمانی در طراحی چرخه عملیاتی هیپ لیچینگ از جمله فازهای ساخت، اجرا، جمع‌آوری و بازسازی

تجارب مطالعاتی ما نشان می‌دهد موفقیت اجرای هیپ لیچینگ نیازمند درک دقیق مسائل قانونی و زیست محیطی به علاوه مهارت در طیف گسترده‌ای از رشته‌های فنی شامل مهندسی ژئوتکنیک، هیدرولوژی، هیدروژئولوژی، متالورژی و ژئوشیمی می‌باشد. برای افزایش بهره‌وری فرآیند با تکیه بر دانش و خلاقیت، راهکارهای میدانی مختلف از جمله استفاده از فشار مصنوعی برای ایجاد فشار منفذی منفی و در نتیجه بهینه‌سازی مسیر جریان در توده، استفاده می‌شود. همچنین توجه ویژه به مسائل زیست محیطی و بازسازی پس از پایان عملیات یک الزام قانونی و مسئولیت اجتماعی به حساب می‌آید. به پشتوانه تخصص، دانش و مهارت و نیز استفاده از مشاوران بین‌المللی، شرکت مهندسان مشاور همپا دانش شیدوش، آماده ارائه خدمات تخصصی مهندسی هیپ لیچینگ، به ویژه برای مس، می‌باشد.

سرفصل خدمات مهندسی هیپ لیچینگ

 • انتخاب سایت مناسب
 • بررسی و مطالعات جامع ژئوتکنیکی
 • مطالعه و طراحی مفهومی سطح نهایی (سطح پوشش)
 • مهندسی تفصیلی
 • ارزیابی کیفی و نظارت فنی ساخت هیپ
 • مدیریت و نظارت عملیاتی
 • تهیه مجوزهای قانونی و اجرای استانداردهای زیست محیطی
 • جمع آوری هیپ و بازسازی منطقه
 • ارزیابی و مدیریت ریسک و بررسی پیامدهای احتمالی