مهندسی سنگ و پایداری شیب

با عمیق‌تر شدن معادن روباز، حفظ و نگهداری دیواره‌های شیب‌دار که معمولا تحت تاثیر عملیات گوناگون استخراجی به ویژه انفجار و نیز عوامل محیطی همچون آب‌های زیرزمینی و سطحی قرار دارند، اهمیت ویژه‌ای خواهد داشت. شرکت مهندسان مشاور همپا دانش شیدوش به پشتوانه دانش فنی و تجارب میدانی متخصصان داخلی و بین‌المللی و بهره‌گیری از جدیدترین تکنیک‌های روز، امکان ارائه خدمات مهندسی مرتبط با طراحی و کنترل پایداری شیب را فراهم آورده است. متخصصان ما با تکیه بر مهارت‌های فنی و دانش مهندسی از جمله تسلط بر اصول مکانیک سنگ، دینامیک سنگ، آمار و احتمالات مهندسی، مانیتورینگ و ابزار دقیق، مدلسازی‌های عددی و ریاضی، شبیه‌سازی، هیدرولوژی، ژئوتکنیک و غیره، فرآیندهای گوناگون تامین پایداری، بهسازی و همزیستی مسالمت‌آمیز با دیواره‌های شیب‌دار را طراحی و اجرا می‌نمایند. روند طراحی، توسعه و اجرای مطالعات پایداری شیب، با برداشت‌های میدانی و تامین داده‌های ژئومکانیکی آغاز شده و بر اساس مطالعات مهندسی شامل روش‌های تحلیلی، مشاهده‌ای و مدلسازی‌های عددی در نرم‌افزارهای مختلف، همچون بسته‌های نرم‌افزاری ITASCA (شامل FLAC، FLAC3D، UDEC، 3DEC، PFC2D و PFC3D)، Rocscience، GeoStudio و غیره، با توجه به شرایط محیطی، ادامه می‌یابد. همچنین نصب ابزار دقیق و به کارگیری روش‌های کنترل و نظارت هوشمند، در قالب یک فرآیند مهندسی تحلیل و مدیریت ریسک، تامین سطح ایمنی مطلوب را تضمین می‌نماید.

سرفصل خدمات مهندسی سنگ و پایداری شیب

  • آموزش پرسنل و تجهیز مهندسی دفتر فنی
  • بررسی میدانی، نقشه‌برداری، لاگینگ و تهیه بانک داده‌های ژئوتکنیکی
  • آنالیز و تفسیر ساختاری
  • شبیه‌سازی شیب و تعیین خصوصیات ساختاری و ژئومکانیکی توده سنگ
  • مطالعه و طراحی سکانس‌های بهینه سازی حفاری و عملیات معدنکاری
  • ارزیابی تاثیر آب‌های زیرزمینی
  • مدلسازی و طراحی دوبعدی و سه بعدی ساختاری و ژئومکانیکی برای شرایط استاتیکی و دینامیکی
  • طراحی و پیاده‌سازی سیستم‌های مانیتورینگ، ابزار دقیق و کنترل پایداری
  • مدیریت و آنالیز ریسک