معدنکاری زیرزمینی

محدودیت‌های عملیاتی، روند اجرایی تولید، شرایط ژئومکانیکی و مقیاس عملیات معدنکاری، شرایط منحصر به فردی را برای معدنکاری زیرزمینی به وجود آورده است. شرکت مهندسان مشاور همپا دانش شیدوش، به پشتوانه دانش فنی و مهارت عملیاتی متخصصان داخلی و بین‌المللی، امکان ارائه خدمات مهندسی ارزشمندی را برای معدنکاری زیرزمینی فراهم آورده که با تلفیق دانش، مهارت و خلاقیت، می‌تواند شرایط اقتصادی بهتری را به ارمغان آورد. روش کار ما، در مرحله نخست، تمرکز دقیق بر درک کامل مبانی معدنکاری و ویژگی‌های ذخیره می‌باشد. این اطلاعات مبنای انتخاب روش استخراج مناسب و تدوین طرح علمی معدن است. طراحی کارگاه‌های استخراج بر اساس عیار حد مناسب انجام شده و عرض برش‌های استخراجی نیز با توجه به تولید بهینه و برنامه‌های توسعه معدن، تعیین می‌شوند. تمام طراحی‌ها و برنامه‌ریزی‌ها همواره تحت بازبینی و اصلاح قرار گرفته و همراه با پیشرفت پروژه، طرح بهینه باز تعریف می‌شود. همچنین رهیافت هوشمندی برای تعادل میان میزان تولید و سرمایه‌گذاری برقرار شده و با توجه به کاهش یا افزایش قیمت ماده معدنی، میزان تولید تعیین می‌شود. در این رهیافت پیامدهای اقتصادی و اجتماعی عملیات معدنکاری نیز مورد توجه بوده و در تدوین برنامه استراتژیک، لحاظ می‌شود. همچنین متخصصان ما توجه ویژه‌ای بر تدوین برنامه راهبردی داشته و طرح کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت معدن را تدوین می‌کنند.
شرکت مهندسان مشاور همپا دانش شیدوش به پشتوانه تجربه و تخصص در رابطه با معادن زیرزمینی زغال سنگ، آماده ارائه راهکارهای عملیاتی در ارتباط با مسائل پایداری، طراحی، تجهیز و نیز توسعه مکانیزاسیون می‌باشد.

سرفصل خدمات معدنکاری زیرزمینی

 • تعریف تطبیقی مبانی معدنکاری با ویژگی‌های ذخیره
 • انتخاب روش معدنکاری و انتخاب تجهیزات
 • طراحی کامل معدن
 • برنامه‌ریزی تولید و توسعه معدن شامل سکانس‌های بهینه سازی
 • مطالعات مکانیک سنگی، دینامیک سنگی و ژئومکانیکی
 • طراحی سیستم‌های نگهداری
 • مطالعات جامع مهندسی با هدف بهینه‌سازی فرآیندهای عملیاتی
 • طراحی سیستم‌های چالزنی و انفجار
 • برنامه‌ریزی‌های استراتژیک شامل آنالیز عیار حد و نرخ تولید
 • آنالیز خردایش و کنترل جریان مواد در فرآیندهای تخریبی
 • طراحی سیستم‌های پر کردن
 • مدیریت و آنالیز ریسک
 • طراحی سیستم‌های تهویه و خدمات فنی
 • اجرای مطالعات سیستماتیک و بررسی صحت عملکرد سیستم (DD)