مطالعات امکان سنجی و بررسی‌های فنی و اقتصادی

هدف اصلی این مطالعات افزایش اطمینان از سود پیش بینی شده پروژه است که بر پایه آنالیزهای دقیق علمی مناسب، همراه با تصمیم سازی‌های صحیح در چارچوب یک برنامه استراتژیک راهبردی، میسر می‌شود. هر سرمایه‌گذاری فرآیندی بین «فرصت» و «ریسک» است که با شناخت، دانش و مهارت می‌تواند به نتایج مطلوب منجر شود.
شرکت مهندسان مشاور همپا دانش شیدوش، با تخصص ویژه در بخش معدن و صنایع معدنی، آماده ارائه خدمات فنی ارزشمندی در زمینه مطالعات امکان سنجی و نیز مطالعات فنی و اقتصادی می‌باشد. تجربه و شناخت از فعالیت‌های معدنی از مرحله زمین‌شناسی و پی جویی تا بازسازی و بستن معدن و نیز آگاهی از تکنولوژی‌های روز در ارتباط با معدن و صنایع معدنی در کنار دانش روز اقتصادی، این امکان را فراهم آورده تا مطالعات امکان سنجی با نگاهی واقع گرایانه به شرایط روز و پیش بینی و تحلیل صحیح شرایط آینده، انجام شود.
تعیین قیمت معدن یا محدوده معدنی تابع مجموعه‌ای از پارامترهای فنی، اقتصادی و اجرایی می‌باشد که با اعتبارسنجی داده‌های اکتشافی و برآورد مجدد ذخیره شروع شده و در نهایت با پیش‌بینی قیمت محصول نهایی در بازار مصرف آینده، شکل می‌گیرد. تیم اقتصادی شرکت مهندسان مشاور همپا دانش شیدوش، به پشتوانه دانش، مهارت و تجربه خود می‌توانند به طور موثری در کاهش ریسک خرید، نقش آفرین باشد.
موفقیت هر نوع سرمایه‌گذاری در بخش صنایع معدنی، به شناخت دقیق بازار، صنایع پایین دست و معادن تامین کننده خوراک ورودی و نیز بازیگران رقیب در جامعه هدف، وابسته است. ما به پشتوانه دانش فنی و تحلیل دقیق وضعیت صنایع معدنی در بازه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت، آماده ارائه خدمات مشاوره فنی و تخصصی بوده و می‌توانیم امکان تعامل و همکاری‌های بین‌المللی را نیز فراهم آوریم.

سرفصل خدمات مطالعات امکان سنجی و بررسی‌های فنی و اقتصادی

 • مطالعات هدف‌گذاری، پیش امکان سنجی و امکان سنجی
 • ارزیابی مالکیت حقوقی و مسائل قانونی مرتبط
 • انتخاب و بررسی روش معدنکاری
 • ارزیابی قابلیت تولید و مطالعات جامع بازار
 • برنامه‌ریزی زمان و هزینه تولید یا اجرای فازهای توسعه
 • تخمین هزینه‌های سرمایه‌ای و عملیاتی
 • انتخاب تجهیزات و ماشین آلات
 • ارزیابی‌های فنی و اقتصادی در خصوص قابلیت حمل و نقل، دسترسی و تدارکات
 • مهندسی و طراحی زیرساخت
 • برآورد نیروی انسانی و خدمات مدیریتی مورد نیاز
 • تدوین برنامه‌ریزی اجرایی، کنترل و پیاده‌سازی آن
 • مدل‌سازی، آنالیز و ارزیابی‌های مالی