مدیریت ریسک و کنترل پروژه

واژه «ریسک» در صنعت معدنکاری معنای ویژه‌ای دارد. مفهوم «عدم قطعیت» همواره از پی‌جویی و اکتشاف گرفته تا بستن و بازسازی معدن، همراه این صنعت بوده و کنترل این شرایط، علاوه بر دانش اقتصاد و مدیریت، نیازمند شناخت فنی و مهارت‌های تخصصی در بخش‌های گوناگون معدنکاری است. شرکت مهندسان مشاور همپا دانش شیدوش با تکیه بر دانش و تجربه، آماده ارائه خدمات تخصصی مهندسی در زمینه «تحلیل ریسک»، «مدیریت ریسک» و «پذیرش ریسک» برای بخش معدن و صنایع معدنی می‌باشد.
بدین منظور متخصصان ما، ابتدا به بررسی دقیق پروژه پرداخته، سپس المان‌های موثر در ریسک را شناسایی کرده و در نهایت راهکار مدیریت، کاهش یا پذیرش ریسک را پیشنهاد می‌کنند. با توجه به گستردگی موضوع و برای تببین بهتر، به عنوان مثال در بخش پایداری شیب، ریسک افزایش شیب محاسبه شده و بر اساس تحلیل دقیق مهندسی و به کارگیری تکنیک‌های نوین روز از جمله مانیتورینگ پیشرفته، رهیافت همزیستی مسالمت آمیز با شیب تدوین، طراحی و اجرا می‌شود. بدیهی است این رهیافت ضمن حفظ معقول ایمنی، مزایای اقتصادی چشم‌گیری را در پی خواهد داشت. این روند برای سایر موضوعات نیز قابل تعمیم است.
متخصصان شرکت مهندسان مشاور همپا دانش شیدوش، بر پایه تخصص فنی و تجارب میدانی، آماده ارائه طرح جامع کنترل پروژه می‌باشند. شناخت کامل نسبت به پروژه‌های معدنی و تسلط به دانش روز، شرایطی را فراهم آورده که امکان تعیین دقیق تمام مراحل اجرایی پروژه به جزء میسر شده و ضمن تعیین مهندسی زمان شروع هر مرحله، تخمین دقیقی از مدت اجرای آن با نگاهی واقع گرایانه ارائه شود. در این راستا هم افزایی دانش و تجربه متخصصان داخلی و بین‌المللی به کار گرفته می‌شود تا با مانیتورینگ پیوسته روند پیشرفت پروژه، بهره‌وری عملیات افزایش داده شود.

سرفصل خدمات مدیریت ریسک و کنترل پروژه

 • آنالیز درخت – خطا (FTA) برای سیستم‌های مهندسی
 • آنالیز درخت – رویداد (ETA) برای سیستم‌های مهندسی
 • ارزیابی قابلیت اطمینان ساختارهای زمین‌شناسی
 • ارزیابی ریسک ایمنی سازه‌ها شامل سد، تونل، ساختمان، دیواره‌های سنگی و غیره
 • ارزیابی ریسک‌های زیست محیطی و مسائل مرتبط با سلامت انسانی
 • مدهای گسیختگی و تحلیل و آنالیز تاثیر
 • مدهای گسیختگی و تحلیل و آنالیز بحرانی – احتمالاتی
 • آنالیز ریسک در مدل‌های فنی – اقتصادی
 • مدیریت و ارزیابی ریسک طرح‌های مشارکتی
 • کنترل پروژه و نظارت عملیاتی
 • برگزاری کارگاه تخصصی آموزش مدیریت ریسک و کنترل پروژه برای معدن و صنایع معدنی