مدلسازی، ارزیابی و تخمین ذخیره

بخش زمین‌شناسی و به ویژه زمین‌شناسی اقتصادی شرکت مهندسان مشاور همپا دانش شیدوش دارای تجربه ارزشمندی در خصوص اکتشاف، مدیریت بانک داده، تخمین ذخیره، ارزیابی و کنترل عیار و شبیه‌سازی واقع گرایانه شرایط زمین بوده و به پشتوانه این تجربه و در بستر توسعه دانش فنی، می‌تواند خدمات مهندسی مطلوبی را از مرحله پی‌جویی اولیه تا مطالعات امکان سنجی و در نهایت بهره‌برداری معدن، ارائه نماید.
رهیافت تخصصی ما در تخمین ذخیره بر پایه مطالعات ترکیبی ساختار زمین‌شناسی و زمین‌شناسی ماده معدنی، درک عمیق تئوری‌های زمین‌آماری و نیز هندسه فرکتال در بستر تجربه‌های میدانی از عملیات پی‌جویی، اکتشاف و استخراج ماده معدنی، تعریف شده است. اگر چه فرآیند تخمین ذخیره برای هر پروژه به طور خاص طراحی می‌شود، ولی با توجه به تمرکز ما بر روی مواد معدنی فلزی، چارچوب روند عملیاتی به شرح زیر قابل تعریف است:

 • ارزیابی کمی و کیفی داده‌های موجود شامل مدیریت بانک داده و اعتبارسنجی داده‌ها
 • ساخت مدل‌های 2D و 3D زمین‌شناسی و کانی‌سازی ماده معدنی
 • آنالیزهای دقیق آماری و زمین‌آماری داده‌ها و تعیین مناسب‌ترین روش‌های درون‌یابی برای عیار، توزیع و چگالی
 • طبقه‌بندی، مستندسازی و ارائه گزارش‌های استاندارد

شرکت مهندسان مشاور همپا دانش شیدوش، با بهره‌گیری از توان فنی داخلی و بین‌المللی و با تکیه بر دانش، خلاقیت و مهارت در به کارگیری پتانسیل‌های سخت‌افزاری مبتنی بر تکنولوژی روز و تسلط بر نرم‌افزارهای تخصصی همچون Datamine، Surpac و GemCom بسته خدماتی مناسبی برای اکتشاف و ارزیابی پتانسیل‌های معدنی فلزی، فراهم آورده است.

سرفصل خدمات مدلسازی، ارزیابی و تخمین ذخیره

 • ارزیابی فنی و مطالعات اقتصادی ویژگی‌های میدانی عملیات اکتشاف
 • بررسی نتایج نمونه‌برداری اکتشافی
 • اجرای میدانی فرآیندهای تضمین و کنترل کیفیت (QA-QC)
 • مدیریت بانک داده و نظارت فنی بر عملیات اکتشاف
 • تهیه مدل‌های 2D و 3D زمین‌شناسی، ساختاری، کانی‌سازی، ژئومتالورژی و غیره
 • آنالیزهای آماری، فرکتال، فازی، احتمالاتی و زمین‌آماری
 • تخمین ذخیره، طبقه‌بندی، مستندسازی و ارائه گزارش‌های استاندارد در فازهای مختلف
 • بررسی و نظارت فنی مستمر بر گزارشات تفسیرهای زمین‌شناسی و تخمین ذخیره
 • ارزش گذاری محدوده معدنی، ذخیره برآورد شده و تهیه گزارش‌های فنی و اقتصادی، آماری و تحلیلی مرتبط