خدمات زیست محیطی و اجتماعی

بر اساس طراحی و برنامه‌ریزی معدن و روند اجرایی فرآیندهای عملیاتی، رفته رفته در طول پروژه، کاهش یا توقف برخی از فعالیت‌ها اجتناب ناپذیر است. این در حالی است که شرکت‌های معدنی ملزم به رعایت اصول و اجرای دقیق قوانین متعددی همچون قوانین کار و نیز پاسخگویی به انتظارات اجتماعی محلی می‌باشند. بنابراین معمولا شرایط پیچیده‌ای ایجاد شده و ریسک تازه‌ای نیز به پروژه تحمیل می‌شود. شرکت مهندسان مشاور همپا دانش شیدوش با تیمی متشکل از تخصص‌های مختلف از جمله مهندسی معدن، محیط زیست، علوم اجتماعی، علوم رفتاری، حقوق و قانون، بسته خدماتی منحصر به فردی برای بهبود این شرایط فراهم آورده است. خدماتی که منجر به تامین مجوزهای زیست محیطی و نیز مجوزهای اجتماعی و پاسخگویی به افکار عمومی می‌شود. ما معتقدیم همراهی اجتماعی می‌تواند نقش موثری در موفقیت پروژه داشته باشد. بنابراین عوامل زیست محیطی و اجتماعی نیز باید در کنار مسائل تکنیکی، فنی و مهندسی مورد توجه باشند. خدمات اجتماعی به نحوه چشمگیری بهره‌وری نیروی انسانی را افزایش داده و در نتیجه شرایط مدیریت کاهش هزینه عملیاتی را بهبود می‌بخشد. ما بر اساس پایش دقیق پروژه و بررسی اثربخشی سیستم‌های مدیریتی در حال اجرا، نقاط ضعف، مناطق مستعد خطر از نظر محیط زیست و نارضایتی‌های اجتماعی را شناسایی کرده و راهکارهایی را برای کاهش تاثیرات منفی طراحی و تدوین می‌کنیم.

سرفصل خدمات زیست محیط و اجتماعی

  • مطالعات جامع ویژگی‌های سایت پروژه
  • مطالعات جامع زیست محیطی و میدانی
  • کسب مجوزهای قانونی و اجتماعی عملیات معدنکاری و فعالیت‌های مرتبط با آن
  • طراحی و تدوین سیستم مدیریت اجتماعی و زیست محیطی
  • ارزیابی مسئولیت‌های اجتماعی، زیست محیطی و تضمین‌های مالی مرتبط
  • مانیتورینگ جامع افکار عمومی و وضعیت اجتماعی
  • مدیریت و آنالیز ریسک
  • تهیه نقشه‌های GIS و طراحی و اجرای سیستم‌های مدیریت اطلاعات