خدمات اکتشافی

موفقیت عملیات اکتشاف به مدیریت هوشمند برنامه‌های اکتشافی بر اساس به کارگیری موثر و تلفیق مطالعات زمین‌شناسی، ژئوشیمی و ژئوفیزیک در طراحی، تعریف و اجرای آزمون‌های اکتشافی، وابسته است. خدمات بخش اکتشاف شرکت مهندسان مشاور همپا دانش شیدوش شامل طراحی و برنامه‌ریزی حفاری‌های اکتشافی، مدیریت اکتشاف، طراحی و ارزیابی‌های تضمین کیفیت و کنترل کیفیت (QA/QC)، نظارت بر عملیات حفاری و نمونه‌برداری، بررسی‌های اقتصادی و اجرای مدل‌های ارزیابی پروژه می‌باشد.
شرکت مهندسان مشاور همپا دانش شیدوش با تکیه بر دانش فنی و تجارب میدانی، امکان ارائه خدمات تخصصی منحصر به فردی شامل مهارت‌های تفسیر ساختاری پیشرفته، مطالعات تلفیقی و تعیین ارتباط سیستم‌های کانی‌سازی با ساختارهای زمین‌شناسی، ردیابی سیستماتیک ماده معدنی و مدلسازی سه بعدی ذخیره را فراهم آورده است. توسعه فعالیت‌های اکتشافی همراه با عملیات استخراج و استفاده از مدلسازی‌های مفهومی برای درک بهتر وضعیت ماده معدنی، به ویژه در کانسارهای پیچیده فلزی، نقش بسزایی در بهسازی عملیات معدنکاری ایفا می‌نماید.
با افزایش عمق ماده معدنی، حساسیت عملیات اکتشاف افزایش یافته است. پیشنهاد تخصصی ما تلفیق دانش روز، تکنولوژی نوین و تجربه مهندسی، در یک فرآیند مطالعاتی – عملیاتی هدفمند است که با تکیه بر جدیدترین تکنیک‌های مدلسازی سه بعدی (از جمله نرم‌افزارهای تخصصی GoCAD، Geomodeller و Leapfrog) انجام می‌پذیرد.

سرفصل خدمات اکتشافی

  • مدیریت پروژه‌های اکتشافی
  • طراحی شبکه نمونه‌برداری و حفاری
  • برنامه‌ریزی، نظارت و ارزیابی عملیات حفاری و اکتشاف
  • مطالعات تلفیقی زمین ساختی، تکتونیکی و کانه‌زایی
  • آنالیز ساختاری جامع و شبیه سازی سه بعدی ذخیره
  • ژئوفیزیک پیشرفته و تفسیر دقیق داده‌های سنجش از دور
  • ارزیابی ساختاری سنگ از دیدگاه ژئومکانیک و هیدروژئولوژی
  • اجرای اصول کنترل پروژه و مدیریت و ارزیابی ریسک
  • مدلسازی ژئوفیزیکی، بهسازی پردازش و تجسم داده‌ها
  • اجرای دوره‌های آموزشی تخصصی تکنیک‌های نوین اکتشاف و زمین‌شناسی