بازسازی و بستن معدن

اگر چه بازسازی و بستن معدن، آخرین فاز عملیات معدنکاری می‌باشد، ولی لازم است همزمان با شروع عملیات و در فازهای گوناگون از جمله، برنامه‌ریزی، طراحی و فرآیندهای اجرایی مورد توجه باشد. همچنین در خصوص معادن فعال نیز بهترین راه کار اجرایی، تهیه و تدوین طرح بازسازی و بستن معدن با توجه به شرایط جاری پروژه است.
شرکت مهندسان مشاور همپا دانش شیدوش، به پشتوانه ترکیبی از تخصص‌های گوناگون، آماده ارائه خدمات مهندسی در خصوص طراحی و اجرای فرآیندهای بازسازی و بستن معدن می‌باشد. با توجه به شرایط زیست بومی و اقلیم منطقه‌ای، طرح بازسازی و بستن معدن برای هر پروژه متفاوت خواهد بود. یکی از چالش‌های مهم فرآیند بازسازی، تغییر کیفیت خاک و شرایط زیست محیطی منطقه در اثر سال‌های طولانی عملیات معدنکاری می‌باشد. این موضوع به ویژه برای پرورش گیاهان دارای اهمیت بوده و انتخاب گونه مناسبی گیاهی را گوشزد می‌کند. هر چند عملیات بازسازی و بستن معدن ممکن است هزینه‌هایی را به همراه داشته باشد، ولی باید توجه داشت که این فرآیند به عنوان یک مسئولیت اجتماعی می‌تواند در قالب یک طرح هدفمند به تولید ارزش افزده نیز منجر شود.
اجرای برنامه بازسازی با مطالعات مهندسی و آزمون‌های میدانی و آزمایشگاهی و مانیتورینگ پیوسته شروع شده و در نهایت به تهیه طرح بازسازی منجر می‌شود. در طی این فرآیند بهترین کاربری‌های ممکن پس از پایان عملیات معدنکاری با توجه به شرایط جغرافیایی، ترکیب جمعیتی، شرایط اقلیمی، محیط زیست و غیره تعیین می‌شود. سپس راهکارهای اجرایی در خصوص پیاده سازی طرح بازسازی تدوین شده و همزمان با ادامه عملیات معدنکاری رفته رفته اجرا می‌شود.

سرفصل خدمات بازسازی و بستن معدن

 • ارزیابی الزامات بستن معدن
 • مدیریت و برنامه‌ریزی بستن معدن
 • توسعه مفهومی فرآیندهای بستن معدن
 • خصوصیات باطله‌ها و ارزیابی‌های ژئوشیمیایی
 • ارزیابی و مطالعات هیدرولیکی
 • ارزیابی و مطالعات لرزه‌ای
 • ارزیابی و مطالعات کمی و کیفی منابع آب
 • ارزیابی و مطالعات زیست محیطی
 • طراحی و ارزیابی پایداری متراس خاکی
 • طراحی و مطالعه احیا خاک و ایجاد خاک پوشش
 • مهندسی زمین چهره
 • طراحی و مهندسی سیستم‌های تصفیه آب، جمع آوری آب و غیره
 • مدیریت و نظارت بر فرآیند ساخت و ارزیابی‌های زیست محیطی و مهندسی
 • برآورد هزینه و تهیه برنامه زمانی اجرای عملیات بازسازی و بستن معدن