نمودار ساختار سازمانی

شرکت مهندسان مشاور همپا دانش شیدوش، یکی از شرکت‌های موفق گروه صنعتی معدنی همپا بوده و نمودار ساختار سازمانی آن به شرح زیر است.