سند استراتژی

به منظور تبیین نقشه راه، سند استراتژی شرکت مهندسان مشاور همپا دانش شیدوش شامل اهداف دراز مدت، اهداف میان مدت، اهداف کوتاه مدت، سیاست‌ها و اقدامات عملی و نیز استراتژی شركت در جهت دستیابی به اهداف تهیه و تدوین شده است.

اهداف دراز مدت

 • ارائه خدمات مشاوره با كیفیت مطلوب در زمینه مهندسی معدن و صنایع وابسته
 • ارتقاء سطح کیفی مطالعات و بالطبع جلب رضایت كارفرمایان
 • ایجاد اشتغال مناسب در بخش خدمات مشاوره‌ای فنی و علمی
 • بهبود روش‌های مهندسی از طریق ارتباط با مراکز علمی، مشاورین خارجی، دانشگاه‌های داخلی و خارجی
 • شركت در مناقصات بین المللی و ارائه خدمات برون مرزی و صدور خدمات مهندسی
 • ایجاد آرشیو معتبر اسناد و مدارك فنی و علمی مطابق با استانداردهای بین المللی

اهداف میان مدت

 • نیل به سطح بالای بهره وری
 • ایجاد نظام مبادله اطلاعات و مشاركت در خدمات با موسسات مشابه
 • عضویت در مجامع علمی، فنی و حرفه‌ای و شركت در سمینارها و كنفرانس‌های علمی داخلی و خارجی جهت ارتقاء سطح علمی فعالیت‌های حرفه‌ای
 • انتشار كتاب‌ها و نشریات تخصصی در زمینه فعالیت‌های علمی و فنی شركت

اهداف كوتاه مدت

 • انجام به موقع پروژه‌ها در جهت جلب رضایت کارفرمایان
 • توسعه كمی فعالیت‌ها
 • افزایش راندمان كاری
 • توسعه فضای كاری
 • توسعه نیروی انسانی

سیاست‌ها و اقدامات عملی

 • عقد قرارداد و افزایش حجم فعالیت‌ها
 • بكارگیری نیروی بالقوه و پویای کادر جوان
 • بكارگیری آخرین تكنولوژی های روز و جدیدترین روش‌های علمی و استانداردهای دنیا در زمینه مهندسی
 • آموزش نیروی انسانی در دوره‌های تخصصی
 • افزایش درآمد شركت
 • ایجاد پایگاه اطلاعاتی در حد نیاز های حرفه ای
 • ارائه نتایج مطالعات پروژه ها در قالب مقالات و نشریات علمی و فنی

استراتژی شركت در جهت دستیابی به اهداف

 • حركت در جهت توسعه علمی و فرهنگی جامعه شناسی
 • عرضه خدمات كارشناسی، فنی و مشاوره‌ای با بالاترین كیفیت
 • به روزشدن با آخرین دستاوردهای علمی و فنی در جهت ارتقاء سطح فعالیت‌های حرفه‌ای
 • ارزیابی و بازنگری مداوم فعالیت‌ها و رویکردها
 • کنترل مراحل پیشرفت به منظور تطابق با اهداف و سیاست‌های شركت